Vrienden van de Synagoge

De LJG Brabant heeft de toepasselijke naam “Aree Ha Negev”. Vertaald: de steden van het zuiden. Des te toepasselijker doordat het hele gebied beneden de grote rivieren door LJG Brabant wordt bestreken, plus Vlaanderen voor zover het om Liberaal Jodendom gaat.


De L staat voor Liberaal. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Bijvoorbeeld heeft Liberaal Jodendom mannelijke en vrouwelijke rabbijnen.


Modern Jodendom staat midden in de samenleving. Dat komt onder andere tot uitdrukking in onze “Vrienden van de Synagoge”. Met de vrienden komen we een paar avonden per jaar bijeen. Het is inmiddels traditie geworden dat èèn keer per jaar een vrijdagavonddienst met na afloop een nasj voor onze vrienden wordt opengesteld. De vrienden krijgen een paar keer per jaar een digitale Nieuwsbrief met onder andere bijdragen van onze gemeenterabbijn, met een Joods recept en een boekbespreking.


Het lidmaatschap van de vriendenkring kost € 30,00 per jaar. Aanmelding is mogelijk bij Berrie Hoes (ber.hoes@kpnmail.nl). U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL21 INGB 0000378912, (INGBNL2A) onder vermelding van de Vrienden van de Stichting Synagoge Tilburg.Het bestuur van de werkgroep “Vrienden van de Synagoge” bestaat uit:


Rabbijn Hetty Groeneveld, voor Joods advies

Berrie Hoes, redacteur

Koos de Lange, secretaris

Joost Groeneveld