Financiën

  BALANS 2019

  2019 2018   2019 2018
   
        Eigen vermogen
  Gebouw 1 1     Algemene reserve 26.862 21.556
  Vorderingen 1.000  
  Liquide middelen 39.566 25.261     Voorziening groot onderhoud 13.705 13.705
   

       

    40.567
  35.261
        40.567
  35.261

Staat van Baten & Lasten 2019

Baten 2019 2018 Lasten 2019 2018
 
       
club van 10 1.750 1.730     onderhoud / werkzaamheden - -
bijdrage vrienden 1.915 965     overige kosten 1.182 1.311
giften - 150          
huur 1.000 1.000          
subsidies 2.453 2.453          
               
               
          Batig saldo 5.306 4.987
 

     

  7.118
6.298
      7.118
6.298