Doelstelling van de Stichting

De Stichting Synagoge Tilburg is op 8 januari 1993 bij notariële akte opgericht en heeft als doel de synagoge geschikt te maken en geschikt te houden voor de joodse eredienst, joodse sociale- en educatieve activiteiten, alsmede culturele activiteiten welke verenigbaar zijn met het Jodendom en met de functie van een synagoge.