Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende functies / personen:


Voorzitter: J.G. Groeneveld
Secretaris: K. de Lange
Penningmeester: B. J. de Lange
Lid: N.E. Adler