Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende functies / personen:


Voorzitter: I. Ben Avi
Secretaris: H. Schippers
Penningmeester: L. Heijdenrijk
Leden: N.E. Adler N.N.