Beleid van de Stichting

Het beleid van de stichting is gericht op instandhouding van het gebouw en het gebruik van de synagoge door de Joodse gemeenschap. De gebruiker van de synagoge is de De stichting probeert fondsen te werven om dit mogelijk maken.