ANBI

De Stichting Synagoge Tilburg wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de Stichting Synagoge Tilburg fiscaal aftrekbaar.


De Stichting Synagoge Tilburg staat ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 41097916; Het RSIN-nummer is 8167.08.770.


U kunt uw gift overmaken op rekening NL21 INGB 0000378912, (INGBNL2A) onder vermelding van Stichting Synagoge Tilburg. Wilt u voor onze administratie, ook uw naam en adres vermelden? Uw privacy is uiteraard gewaarborgd.
Beloningsbeleid

De bestuursleden en overige vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden om niet.